/ Kluczowe technologie

[wptab name=’JONIZACJA']

Zasady procesu jonizacji

schemat_1

Elektroliza i jonizacja

Oczyszczona przez filtry woda zostaje podzielona na dwie części, przechodząc przez anody i katody. Płyty katodowe są umieszczone w określonych odstępach wewnątrz komory katodowej elektrolizera w celu jonizacji wody wewnątrz i zmiany właściwości wody na zasadowe. Podobnie, płyty anodowe są zainstalowane wewnątrz komory anodowej do zamiany właściwości wody wewnątrz na właściwości kwasowe.

Innymi słowy, kiedy moc jest przekazywana przez elektrody anody i katody, jon wodorotlenowy przekształca się w komorze anodowej do wytworzenia gazowego tlenu. W tym procesie, jon wodorotlenowy jest zużywany w wodzie i aniony, takie jak chlor, fosfor, siarka i inne niż jon wodorotlenowy zmieniają wodę wewnątrz na kwaśną, w której skupiają się jony wodorowe H+.

schemat_2

W tym czasie jon wodoru przekształca się wewnątrz komory katodowej w celu wytworzenia gazowego wodoru, zatem jon wodoru w wodzie jest zużywany w tym przypadku kationy takie jak sód, magnez, wapń wraz ze skupieniem jonów hydroksylowych OH- zmieniają właściwości wody w komorze katody na właściwości zasadowe – na wodę alkaliczną.

Alkaliczna i kwaśna woda jonizowana przy przejściu przez komorę katodową i anodową przechodzi następnie przez linię rozładowania katody i przewodem wylotowym anody jest połączona z każdą z tych komór by być odprowadzona przez ostateczny wylot. Woda odprowadzana przez ostatnie ujście, to właśnie ta woda stosowana do picia, pielęgnacji skóry lub sterylizacji. Jonizowana woda alkaliczna zdatna do picia przybiera wewnętrzny kształt sześciokąta poprzez elektrolizę, co zwiększa wchłanianie składników pokarmowych i co z kolei poprawia stan zdrowia.

[/wptab]

[wptab name=’KOMÓRKA ELEKTROLITYCZNA']

 

Lite płyty (elektrody) pokryte platyną

kom1

Czynniki czystości wody jonizowanej z użyciem elektrod z czystego tytanu

Nowy, zaawansowany technicznie, nietoksyczny tytan o wyjątkowej odporności na korozję jest metalem, który jest stabilizowany elektrycznie i chemicznie. Dzieli się on na czysty tytan i stopy tytanu i właśnie on ma największą wytrzymałość wśród wszelkiego rodzaju materiałów metalicznych.

 

Platerowanie platyną

Platyna jest bardzo stabilna w stosunku do powietrza i wody i w ten sposób jej właściwości rzadko ulegają zmianie nawet podczas ogrzewania w wysokiej temperaturze. Jest również niesamowicie odporna na korozję i bardzo twarda. To wyjaśnia użycie jej jako metal szlachetny. Platyna była stosowana jako katalizator w celu zwiększenia przewodnictwa elektrod. Katalizator platynowy jest też często stosowany, aby zwiększyć żywotność urządzenia. Istnieje sześć rodzajów platyny, w tym czysta platyna: ruten, osm, rod, iryd i pallad, zgodnie ze stopami mineralnymi i są one powszechnie nazywane grupą metali platynowych.

kom2
Elektrody pokryte czystą platyną maksymalizują wydajność energii elektrycznej i minimalizują zanieczyszczenia w wodzie jonizowanej po elektrolizie z wysoką gęstością prądu, generując wodę jonizowaną o najwyższym poziomie czystości.

Cechy wyróżniające jonizatory firmy Biontech:

– Zastosowanie czystego tytanu (Tytan czysty, „niestopowy” 50A)

– Powłoka z 99,99% platyny (Pt): Metoda DSE 0.6µm

– Efekt tłoczenia poprzez szlifowanie powierzchni elektrody

– Wysoka odporność na korozję

– Zminimalizowana wielkość cząsteczek wody

– Wartości pH i ORP odpowiadające ​​wysokiemu poziomowi najlepszych wartości

 

Mechanizm generowania pH PWM (ang. Pulse-Width Modulation – modulacja szerokości impulsów)

(Patent Nr 66229)

kom3

Zaawansowana technologia jest używana do osiągnięcia stałego stężenia pH podczas elektrolizy wody, niezależnie od zmian ilości cieczy lub napięcia

 

W związku z tym, że stężenie pH jonizowanej  wody jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia, a odwrotnie proporcjonalna do ilości cieczy, to napięcie powinno być zwiększone lub ilość cieczy powinna być zmniejszona w celu zwiększenia stężenia pH.

BIONTECH w swoich produktach wykorzystuje autorski, opatentowany zautomatyzowany system generowania pH.

[/wptab]
[wptab name=’SYSTEM CZYSZCZENIA']

System czyszczący

 

  • Tradycyjny system czyszczenia

Podczas gdy woda pitna jest elektrolizowana w komorze katodowej, kation w wodzie jest wyodrębniony na powierzchnię płyty katodowej pod postacią osadu. Wyjaśnia to dlaczego płyta anodowa stosowana do wytwarzania kwasowej wody jonizowanej jest elektrodą bez osadu, zaś płyta katodowa do alkalicznej wody jonizowanej jest elektrodą z osadem.

 

Osady takie jak wapń i magnez przyklejają się do katody po elektrolizie, czego wynikiem jest zmniejszenie natężenia prądu. Jest to czynnik zakłócający proces elektrolizy.

 

Aby zapobiec formowaniu się osadów na katodzie i zakłócaniu procesu jonizacji należy eliminować je regularnie. W tym celu, należy zamienić elektrody  albo w komorze katodowej albo anodowej tak, aby zapobiec kumulowaniu się osadów na drugiej stronie. W celu uzyskania pitnej wody alkalicznej, komory katody i anody powinny najpierw zostać zamienione w celu usunięcia osadów, a następnie użytkownik powinien poczekać, aby elektrody powróciły do swojej pierwotnej polaryzacji. Gdy cała powyższa procedura zostanie wypełniona, woda alkaliczna może być normalnie odprowadzona przez wylot. Trzeba jednak przyznać, że jest to bardzo niewygodne i uciążliwe.

 

  • Opatentowany przez BIONTECH Automatyczny System Samoczyszczący

Zapobieganie przywieraniu osadów do elektrod

 

Tylko produkty firmy BIONTECH posiadają unikalną opcję samoczyszczenia elektrod. Produkcja wody jonizowanej odbywa się naprzemiennie na elektrodach anoda-katoda, katoda-anoda i dzięki tej opcji, która dla użytkownika jest niewidoczna, jonizatora nie czyści się tak jak innych, w związku z tym nie ma dodatkowych ubytków wody odpadowej.

Firma Biontech jako jedyna na świecie posiada patent na ten system.

 

Charakterystyczne zalety naszego opatentowanego systemu automatycznego samooczyszczania Biontech to:

 

  1. Odprowadzanie alkalicznej oraz kwaśnej wody jonizowanej następuje poprzez oba wyloty – pierwszy i drugi, tak, że niezależnie od kierunku przepływu w komorach katody i anody użytkownik może uzyskać wodę alkaliczną przez wylot pierwszy w każdej chwili.

 

  1. Użytkownicy mogą uzyskać wodę alkaliczną przez wylot pierwszy w każdej chwili, bez względu na zmiany biegunów i pola elektromagnetycznego, eliminując niedogodność oczekiwania na zamianę biegunów.

 

  1. Osady, które tworzą się na elektrodach w komorze katodowej są skutecznie chronione przed osadzaniem, co zapewnia utrzymanie powierzchni elektrod w czystości, aby otrzymywana jonizowana woda alkaliczna zawsze była świeża i wolna od osadów.

czyszczenia1

Przełącznik kanałów
Woda w procesie jonizacji, która przeszła przez linie 1. i 2. dopływu jest prowadzona do 1. i 2. wlotu przenikającego przez górną płytę przełącznika kanałów. Następnie woda przechodzi przez 1. i 2. wylot, prowadzący przez rowek zapadnięty w dolnej płycie bocznej, aby ostatecznie zostać odprowadzona przez 1. i 2. wylot, które są połączone z kominami 1. i 2. liniami wylotowymi, przenikającymi przez górną płytę boczną.

[/wptab]
[wptab name=’SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY']

SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY

Filtry Biontech

Jak wiadomo, filtry do systemu jonizacji wody alkalicznej oraz do systemu oczyszczającego wodę powinny spełniać swoją naturalną rolę i funkcję filtrowania wody, dlatego przy produkcji skomplikowanych filtrów BIONTECH przyjęto szereg drobiazgowych standardów, zweryfikowanych i potwierdzonych przez międzynarodowe specyfikacje i kryteria jakości.

Co więcej, przeprowadzanie testów wydajności oczyszczania wody zawierzamy certyfikowanemu instytutowi, który poświadcza poziom stabilności i jakości.

1) badania jakości wody pitnej zostały zakończone

2) testy mikrobiologiczne (z grupy e-coli)

3) badanie specjalne

 

SYSTEM FILTRÓW

 

Filtr sedymentacyjny (dla filtrów wstępnych)

 

Opis

Filtry sedymentacyjne odfiltrowują cząsteczki osadów o wielkości 5 mikronów i większe, co oznacza, że są niezwykle dokładne. Co więcej, zachodzi proces filtracji mechanicznej w celu usunięcia różnych pozostałości i drobnych cząstek zanieczyszczeń takich jak pył, rdza, piasek, naloty.

 

Materiały i Charakterystyka

Nasze filtry osadów wykonane są z PP (polipropylenu) o strukturze wielu warstw cienkiej tkaniny RP. Wielkość porów jest jak najbardziej efektywna, żeby zebrać jak najwięcej zanieczyszczeń. Pory wykorzystują efekt oczyszczania wody już w pierwszych etapach i przedłużają żywotność filtrów.

czyszczenia3

 

Zalety filtrów osadowych firmy Biontech

– Mikrofibra wykonana w 100% z polipropylenu

– Znakomita zdolność do zatrzymywania zanieczyszczeń

 

Węgiel aktywny

 

Opis

Węgiel aktywny charakteryzuje się z rozbudowaną i dużą powierzchnią wewnętrzną. Wykazuje selektywną absorbcję materiału poprzez działania kapilar oraz łatwą desorpcję absorbowanych materiałów w celu odzyskania swojej zdolność absorpcji, co sprawia, że ​​jest wielofunkcyjny i posiada znakomite właściwości absorpcji, desorpcji, dezodoryzacji, odbarwiania, oczyszczanie, odzysku, katalizatora i wiele innych. Związki organiczne, które są usuwane przez węgiel aktywowany to m.in. formaldehyd, trihalogenometany, smak, zapach, organofosforany materiałów petrochemicznych (np. benzen, toluen), związki nieorganiczne, takie jak: arsen (As), kadm (Cd) i chrom (Cr) są częściowo usuwane, natomiast chlor (Cl), miedź (Cu), ołów (Pb) i siarczek wodoru są wysoce usuwalne.

 

Materiały i Charakterystyka

Węgiel aktywowany w filtrach do oczyszczania wody jest absorbentem powstałym przez przetwarzanie łupiny orzechów kokosowych w wysokiej temperaturze powyżej 1500 ° C, tak że drobne pęknięcia w rozmiarze cząsteczki są łatwo formowane w trakcie procesu aktywacji i absorpcji dla poszerzenia wewnętrznej powierzchni. Co więcej, zastosowanie pary wodnej w wysokich temperaturach jest tym, co łączy dobrze rozwinięte drobne szczeliny ze sobą i tworzy niezliczoną liczbę przejść. To wszystko prowadzi do osiągnięcia niezwykłych efektów w usuwaniu związków organicznych, pochłanianiu zapachów i substancji gazowych. Filtry z aktywnym węglem chronią również filtry membranowe, które działają w późniejszych etapach i zwiększają efektywność całego systemu filtracyjnego.

 

Zalety filtrów BIONTECH wykorzystujących węgiel aktywny

– Zdolność absorpcji jodu najwyższej klasy (najwyższa klasa pochłaniania cząsteczek organicznych)

– Dłuższa przydatność i wydajność oczyszczania (4000 litrów)

czyszczenia4

Siarczyn wapnia (w filtrach membranowych do ultrafiltracji)

Opis

Woda z kranu sterylizowana jest chlorem, dlatego znajdują się w niej pozostałości chloru takie jak kwas chlorowy czy chloramina. Siarczyn wapnia zawarty w naszych filtrach eliminuje pozostałości chloru, zamieniając kwas chlorowy w chlorowodór.

 

Materiały i charakterystyka

Jedną z najważniejszych cech siarczynu wapnia jest jego funkcja odchlorowania wody, dzięki czemu pozostałości chloru są usuwane aż do 99,9%.

czyszczenia5

MEMBRANA ULTRAFILTRACYJNA

 

Opis

Membrana ultrafiltracyjna to membrana o średnicy wielkości do jednej tysięcznej ludzkiego włosa – prawie 0,1µm!, a pojedyncze włókno składa się z milionów kanalików i szczelin. Podczas przepływu wody wszelkie zanieczyszczenia zostają usunięte, przepuszczając przefiltrowaną wodę korzystną dla zdrowia. Minerały (Ca, K, Na, P itd.), których potrzebuje ludzki organizm, są przepuszczane, podczas gdy nieczystości takie jak związki organiczne, bakterie i wirusy pozostają na membranie i są usuwane.

 

Materiały i charakterstyka

Filtr „hollow fiber” stosowany w ultrafiltracji składa się z porów o wielkości do kilkuset nanometrów. Tego typu filtry są odpowiednie do oddzielania materiałów o małej ilości cząstek od tych z dużą ilością cząsteczek, usuwania związków koloidalnych, związków barwiących i zanieczyszczeń w wodzie, które są zatrzymywane na powierzchni membrany, jednocześnie pozwalając minerałom przenikać dalej.

Filtr membranowy jest tak skuteczny, że wystarczy jedynie ciśnienie z kranu, aby zapewnić czystą wodę, bez konieczności stosowania sztucznej regulacji ciśnienia.

 

Membrana ultrafiltracyjna wykorzystana w filtrze to membrana polisulfonowa, która znana jest ze szczególnej odporności chemicznej i cieplnej. To właśnie dlatego tego typu filtry są powszechnie stosowane w procesach oczyszczania wody, a także w systemach sztucznej nerki do celów medycznych i cechują się niezwykłą wydajnością. Warto zauważyć, że filtr jest bardzo skuteczny w środowisku ze znaczną ilością osadów, przez co doskonale sprawdza się w układzie jonizacji wody i przedłuża żywotność całego systemu.

 

Zalety Filtrów membranowych BIONTECH

– 3200 jednostek (podwójna ilość w porównaniu do istniejących na rynku filtrów oczyszczających wodę)

– Doskonała infiltracja wody dzięki równomiernemu rozmieszczeniu porów

– Usuwanie cząsteczek zanieczyszczeń, takich jak bakterie i wirusy

czyszczenia6

 

 

[/wptab]

[end_wptabset]

 

 

 

CookieAlert.init({ style: 'dark', position: 'bottom', opacity: '1', displayTime: 0, cookiePolicy: '', text: 'Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.' });

Call us! 607 257 677
503 121 028